Når plænen „blomstrer“ …

Tipp 08

… er den fyldt med ukrudt. Hvis ukrudt får lov til at brede sig uhindret i plænen, bliver det svært at ”rive ukrudt” manuelt. Derfor anbefales det at bruge ukrudtsdræbende midler, der også kaldes ”herbicider“.

Hvad er ukrudt?

Generelt kan man sige: Ukrudt er planter, der forstyrrer plænens overordnede udtryk eller på grund af sin stærke konkurrencedygtighed fortrænger græsset. Derudover trækker ukrudtet værdifulde næringsstoffer, vand og lys ud af græsset. Hyppige ukrudtsarter i plænen er tidsel, ærenpris, tusindfryd, korsknap, ranunkel, mælkebøtte, kløver, røllike og fuglegræs.

Hvordan opstår ukrudt i plænen?

Ukrudt opstår især nemt, når der er huller i plænen (f. eks. pga. mekaniske belastninger som fodtrin). For at lukke hullerne hurtigt, er det derfor vigtigt at sørge for afbalanceret gødning, optimal vandforsyning og god luftning. For dyb slåning kan være altødelæggende: jorden tørrer derved hurtigere ud og det er nemt for ukrudtets frø at flyve ned og sætte sig mellem græsstråene.
Vores tip: Pynteplæner bør slås ned på ca. 2 til 3 cm og lege-/nytteplæner ned på 3 til 5 cm.
Mangel på næring kan ligeledes have en negativ virkning, da plænen derved ikke er stærk nok til at bekæmpe ukrudtet.

Særlig sejlivet

Nogle ukrudtsarter er særligt sejlivet herunder den hyppigt forekommende skovsyre, som i daglig tale også kaldes ”rød kløver“: Man kan kende den på sine rødbrune blade, og fra juni til september på gule blomster. Den stammer oprindeligt fra Asien, men kom sidenhen til Sydeuropa, hvorfra den hurtigt har bredt sig. Planten danner talrige frø, hvorfor den hurtigt formerer sig. Derudover udvikler den hele tiden nye rødder nær det krybende rodskud.

Hvis der kun er mindre mængder ukrudt i plænen, kan det med fordel luges bort manuelt, men så snart ukrudtet er ved at overtage plænen, skal der effektive ukrudtsfjernere til! Til plænen, kan gødning med ukrudtsfjerner bruges, f. eks. Substral® Plænegødning med Ukrudtsfjerner**. Sådanne midler er under behandlingen i stand til at skelne mellem plæne og ukrudt, hvilket sikrer, at plænen ikke bliver beskadiget.

Med Substral® Plænegødning med Ukrudtsfjerner** er det muligt at bekæmpe typisk plæneukrudt, samtidig med at plænen gødes i op til 100 dage. For en jævn fordeling af gødningen anbefales anvendelsen af en Substral® EasyGreen Universal-pendulspreder.

Bemærk venligst:

Bemærk venligst følgende i forbindelse med anvendelsen af de ovennævnte ukrudtsfjernere:
- Det skal være vækstvejr, dvs. temperaturer på mindst 10 °C.
- Undgå temperaturer på mere end 25 °C, da der ellers er risiko for plæneskader.
- Undgå regn under og få timer efter anvendelsen.
- Undgå at slå plænen tre dage før og fire dage efter anvendelsen. Ukrudtets blade skal være tilstrækkeligt udviklede, for at midlets systemiske virkning indtræder.

Tilbage til oversigten