Tomater | Hvornår er det tid til at begynde at så mine tomatfrø?

Ønsker du at forkultivere dine egne tomtatplanter, skal du så på de rette tidspunkt i forhold til udplantning. Hvornår du sår, kommer yderlige an på om du sår drivhustomater eller frilandstomater.
Drivhustomater sår du indenfor først i marts og planter ud i drivhuset fra først midt i maj.

Frilandstomater plantes først ud på friland et lunt sted fra midt i maj til først i juni, når faren for nattefrost er helt ovre. Da de under ingen omstændigheder tåler frost, sås de derfor senere, fra midt i marts til først i april.

Orkidé | Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår det er tid til at omplante min orkidé?

Dine orkidéer bør plantes om hvert 2. til 3. år i en speciel orkidéjord, da denne har mere luft i sig end almindeligt blomsterjord – Substral Orkidéjord. I forhold gødning er det nødvendigt at du bruger en speciel orkidégødning – Substral Orkidénæring, som modsat alm. Blomstergødning indeholder næring specifikt til orkidéerne. Dine orkidéer bør gødes ca. hver 14. dag fra marts til oktober måned. Det bedste råd, vi kan give dig, er at sætte din orkidé i en balje spand et par timer, og når du så efterfølgende tager den op, lade vandet rende af. Det bedste vand at anvende er regnvand, det det ikke indeholder så meget kalk.

Hvorfor er der ingen synlig effekt på græsplænen, 2 dage efter jeg har brugt Substral plænegødning med ukrudtsfjerner?

Kombinationen af stoffer i Substral Plænegødning med Ukrudtsfjerner har den fordel, at det drejer sig om systemisk virkende stoffer, dvs. at stofferne bliver transporteret ned i rødder og skud ved hjælp af plantens saftstrøm.

Da denne transport indeni planten tager tid, kan man først forvente en synlig virkning indenfor 1 til 2 uger.

Det uønskede ukrudt bliver langsomt nedbrudt, først deform (efter ca. 1 uge) og siden gul. Den langsomme nedbrydning har den fordel, at plænen fortløbende kan indtage de områder, som ukrudtet bredte sig over.

 

Overdosering med Substral plænegødning med ukrudtsfjerner - hvad kan der ske? – og hvad kan jeg gøre?

Alt efter, hvor stærk overdoseringen af Substral Plænegødning med Ukrudtsfjerner er, kan der forekomme afsvidninger, dvs. at græsstråene bliver brune.

Granulatets lugt er ikke sundhedsskadelig.

a) Selv ved formentlig dobbelt dosering, er der ikke fare ved betrædelse af plænen. Hvis der er tale om småbørn, der kravler på plænen og tager enkelte græsstrå i munden, anbefaler vi at plænen først bruges efter omfattende vanding (kornene skylles ned på jordoverfladen, hvor de sidder fast) eller efter 1. slåning.  

b) Plænen kan betrædes direkte efter spredning med efterfølgende vanding.

c) Eventuelle granulatkorn bør efter mulighed fjernes fra tomat- og hindbærplanter, for at forhindre beskadigelse af planterne eller restmængder i frugterne. Der foreligger desværre ingen målrettede undersøgelser i forbindelse med ventetiden for nytteplanter.

d) For at undgå eventuelle plæneskader pga. forhøjet dosering, anbefaler vi intensiv, regelmæssig vanding, hvorved overskydende stoffer fordeles i jorden og skylles væk fra plænens rødder.

Hvad kan der gøres for at forebygge mos i græsplænen?

Det bedste resultat opnås ved at anvende Substral Plænegødning Mos – nej tak på en fugtig plæne 3 til 4 dage efter slåning. Vanding bør ske efter 48 timer efter anvendelsen. Plænen bør først slås tidligst 4 dage efter behandlingen. Efter 10 til 14 dage kan den nedbrudte og efterhånden sortbrune mos fjernes. Kan anvendes i hele vegetationsperioden, optimalt fra maj til august. Undgå kontakt med sten-/betonplader, da der er risiko for rustpletter. Ved utilsigtet kontakt med gødning med mosfjerner, fejes gødningen omgående bort.

Findes der nogen anvendelse anvisninger for plænegødning?

Generel vejledning til anvendelsen af Substral Plænegødning: Plænegødningen bør fordeles jævnt på en tør plæne. Det bedste resultat opnås med en spreder. Efterfølgende vanding fremmer startvirkningen.

Særlige vejledninger til anvendelsen af Substral Plænegødning med Ukrudtsfjerner: Anvendelse ved fugtigt-varmt vejr ca. 3 til 4 dage efter slåning, når ukrudtet har tilstrækkelig bladmasse. Anbefalet anvendelsesperiode: Fra midten af april til slutningen af august. Plænen bør være fugtig og bør evt. vandes inden anvendelse. Den hurtigste og bedste virkning opnås, hvis Substral Plænegødning med Ukrudtsfjerner for lov til at hæfte sig fast 1 til 2 dage. Regn eller vanding 2 til 3 dage efter anvendelse fremmer virkningen. Plænen bør først slås tidligst 7 dage efter behandlingen. Andre planter (f. eks. nærliggende bede med pryd- og nytteplanter) må ikke påvirkes, da der er risiko for skader. Undgå at beskadige træer.